101 روش برای گفتن آفرین

ترجمه اصطلاحات فارسی به انگلیسی اغلب کار دشواری به نظر می رسد. بویژه وقتی می خواهیم شخصی را تشویق کنیم. در یکی از درسهای محصول انگلیسی ترافیکی ده روش رایج برای تشویق افراد را معرفی کرده ایم.

 

اما در اینجا می خواهیم 101 روش گفتن آفرین در انگلیسی را به شما معرفی کنیم تا هر موقع خواستید زیر یک پست خوب از فردی تعریف کنید یا به هر مناسبت دیگری به اصطلاحاتی برای این منظور نیاز داشتید، بتوانید انبوهی از اصطلاحات انگلیسی به فارسی را در اختیار داشته باشید.

 

البته فراموش نکنید که فقط خواندن این اصطلاحات کافی نیست و باید هر روز در نوشتار و گفتار خودتان از این اصطلاحات که جزو پرکاربرد ترین جملات انگلیسی نیز هستند استفاده کنید تا به خوبی ملکه ذهنتان شوند.

 

1. You’ve got it made!  

بارک الله

 

I have a good job and a nice little family. I have it made.

من یه شغل خوب و یه خانواده کوچیک دارم.  من موفق ام.

 

2. Super!  

عالی!

 

_Last year I was graduated from university.

سال گذشته از دانشگاه فارغ التحصیل شدم.

-Super!

عالیه!

 

3. That’s right!  

خوبه!

 

I find you work in the sales department?’

برای تو  یک کار خوب در بخش فروش پیدا کردم.

 ‘That’s right.’

عالیه.

 

 

4. That’s good! 

عالیه!

 

I’ve booked a table in a good restaurant.’

یه میز توی یه ستوران خوب رزرو کردم.

‘Oh, that’s good.’

اوه، عالیه.

 

 

5. You are very good at that. 

تو این کار عالی هستی.

 

Did you sew this dress?

این لباس رو خودت دوختی.

-Yes.

بله

Super! So you are very good at that.

عالیه ! پس خیلی تو این کار واردی.

 

 

6. Good work!  

آفرین!

 

– Eventually, I won the gold medal at the Olympics.

بالاخره تو المپیک مدال طلا گرفتم.

-Good work!

آفرین!

 

7. Exactly right!  

خیلی عالی!

101 روش برای گفتن آفرین

 

 

8. You’ve just about got it.  

دیگه داری راه می افتی.

 

9. You are doing a good job!  

داری عالی پیش میری.

 

Your interview is so excellent. You are doing a good job!

مصاحبه ات عالی بود. داری عالی پیش میری.

 

10. That’s it!  

خودشه!

 

Slowly … slowly. Yeah, that’s it.

آرومتر…آرومتر… آره خودشه.

 

11. Now you’ve figured it out.  

الان یاد گرفتی.

 

 

12. Great!  

عالی!

 

Did you enjoy your dinner?

از شامتون لذت بردید؟

Yes. Great!

بله .عالیه!

 

13. I knew you could do it.  

میدونستم از پسش بر میای.

 

Clap her…your answer is right. I knew you could do it.

تشویقش کنید…جوابت درسته. میدونستم از پسش برمیای.

 

14. Congratulations!  

تبریک میگم!

 

Sara, Congratulations! I have a good news! You are pregnant.

سارایه خبر خوب برات دارم. تبریک میگم! تو بارداری.

 

15. Not bad.  

بد نیست.

 

Jack what do you think about yesterday? Was my lecture good?

جَک نظرت درباره دیروز چیه؟ سخنرانی ام خوب بود؟

Oh, not  bad. You should try a lot.

اوه بد نبود. باید بیشتر تلاش کنی.

 

 

16. Keep working on it; you’re improving. 

همین جور ادامه بده، داری پیشرفت می کنی.

 

 

17. Now you have it.  

حالا شد.

 

18. You are learning fast. 

داری خوب پیش میری.

 

19. Good for you!  

آفرین!

 

‘I’m having driving lessons and taking my test next month.’

دارم تعلیم رانندگی می رم و ماه دیگه امتحان رانندگی دارم.

‘Good for you!’

آفرین.

 

 

20. Couldn’t have done it better myself. 

خودم به این خوبی نمی تونستم.

 

 

21. Beautiful! 

عالیه!

 

He bought a beautiful dress for my birthday gift.

او یه پیراهن زیبا برای تولدم خرید.

 – Beautiful!

عالیه!

 

22. You’re a class act!  

کارت حرف نداره!

 

23. Star work!  

عالی!

 

24. Hats off to you!  

احسنت!

101 روش برای گفتن آفرین

 

25. You’re getting better and better.  

داری بهتر و بهتر میشی.

 

26. You’re on the right track now.  

الان دیگه راه افتادی.

 

 

27. Nice going.  

آفرین.

 

28. You haven’t missed a thing. 

بی نقص و عالی.

 

29. Wow!  

حیرت انگیزه!

 

Wow! That’s a great car!

وای! عجب ماشینی.

 

30. That’s the way.  

خودشه، آفرین.

 

31. Keep up the good work.  

آفرین ادامه بده.

 

Keep up the good work. Finally you did it very well

ادامه بده. بلاخره موفق شدی.

 

32. Terrific!  

عالی!

 

33. Nothing can stop you now. 

الان هیچ چیز مانع تو نیست.

 

34. That’s the way to do it. 

 

35. Sensational!  

عالی، فوق العاده!

 

You look sensational.”

عالی بنظر میرسی.

 

 

36. You’ve got your brain in gear today.  

عالیه داری راه میافتی.

 

 

37. That’s better.  

اینطوری بهتره.

 

Oh, thank you so much. That’s better

اوه خیلی ممنونم. اینجوری بهتره.

 

 

38. Excellent!  

عالی!

 

I’ll bring the books tomorrow early in the morning.’

فردا صبح زود کتابها رو میارم.

‘Excellent.’

عالیه.

 

39. That was first class work.  

حرف نداری.

– At the last minute, I booked a good hotel for the Christmas holidays.

در لحظه آخر یه هتل خوب برای تعطیلات کریسمس رزرو کردم.

– That was first class work.

کارت درسته.

 

 

40. That’s the best ever.  

بهترینه.

 

Wow, when did you buy your new car?!

اوو، کِی ماشین جدیدت رو خریدی؟

That’s the best ever.

بهترینه.

 

41. You did that very well.  

خیلی خوب از پسش بر اومدی.

 

-Dad…dad…I passed in midterm exam

بابا..بابا… توی امتحان میانترم قبول شدم.

-Really! You did that very well.

واقعا! خیلی خوب از پسش براومدی.

 

 

42. Perfect!  

عالی!

 

Perfect! Your speaking is better than before.

فوق العاده است!صحبت کردنت بهتر از قبل شده.

 

 

43. That’s better than ever.  

بهتر از همیشه.

 

This food is so delicious. That’s better than ever.

غذا خیلی خوشمزه است. از همیشه بهتر شده.

 

44. Much better!  

خیلی بهتر شد!

 

 

45. Fine! 

عالیه!

 

Fine! You’re playing piano skillfully.

عالیه!خیلی خوب پیانو میزنی.

 

 

46. Nice going.  

آفرین.

 

 

47. Fantastic! 

عالی!

101 روش برای گفتن آفرین

 

I’ve passed my driving test.’

در امتحان رانندگی قبول شدم.

 ‘Fantastic!’

عالیه!

 

48. Tremendous! 

فوق العاده!

 

The weather here is so great. Why don’t you come here?

اینجا هوا عالیه.چرا نمیای اینجا؟

Really! Tremendous! I’ll come there at this weekend

واقعا! فوق العاده است!آخر همین هفته میام اونجا.

 

 

49. That’s great.  

عالیه.

101 روش برای گفتن آفرین

 

That’s great. Your birthday party is so good.

فوق العاده است. مهمانی تولدت خیلی خوبه.

 

50. Congratulations, you got it right! 

تبریک می گم، یاد گرفتی!

 

 

51. You did a lot of work today.  

امروز خیلی کار کردی.

 

Excellent Jack. You did a lot of work today.

عالیه جک. امروز خیلی کار کردی.

 

52. Marvelous! 

عالی!

 

‘How was your holiday?’

تعطیلات چطور بود؟

‘Marvellous!’

عالی!

 

53. Cool!  

جالبه!

 

Our office has a sunny room with an interesting view.

دفتر ما یه اتاق آفتابگیر با یک چشم انداز جالب داره.

Cool!

جالبه!

 

 

54. Now that’s what I call a fine job.  

حالا این شد یه چیزی.

 

 

55. You’ve got the hang of it!  

داری لِم کار رو یاد می گیری!

 

 

56. I’ve never seen anyone do it better.  

تا بحال ندیدم کسی بهتر از تو این کارو انجام بده.

 

 

57. It’s a classic. 

فوق العادست.

 

 

58. Right on! 

آفرین!

 

 

59. It’s a masterpiece!  

شاهکاره!

 

 

60. Keep on trying!  

به تلاش ادامه بده! آفرین!

 

101 روش برای گفتن آفرین

 

Keep on trying! Good for you! Undoubtedly you will pass  the exam.

به تلاش ادامه بده.آفرین.بدون شک تو در امتحان قبول میشی.

 

61. Good job! 

بارک الله!

 

You make an effort to cook dinner. Good job!

برای پختن شام خیلی زحمت کشیدی. آفرین!

 

62. That’s really nice. 

واقعا خوبه.

 

The weather is rainy today.  I like it. That’s really nice.

امروز هوا بارونیه. این هوا رو دوست دارم. خیلی قشنگه.

 

 

63. Top notch!  

عالی!

 

101 روش برای گفتن آفرین

 

64. That’s clever. 

احسنت.

 

 

65. Stunning!  

بی نظیره!

 

 

66. Muy Bien! 

عالی!

 

 

67. Superior work. 

بی نظیره.

 

101 روش برای گفتن آفرین

 

Our aim is to provide our clients with the best quality service at all times.

هدف ما اینه که مرتب بهترین خدمات را به مشتریانمون بدیم.

Ah, Superior work!

بی نظیره!

 

68. I knew you could do it. 

می دونستم از پسش بر میای.

 

 

69. You’re doing fine. 

کارت عالیه.

 

Don’t worry, you’re doing fine. Keep at it.

نگران نباش کارت عالیه .ادامه بده

 

 

70. Good thinking. 

فکر خوبیه.

 

101 روش برای گفتن آفرین

That was good thinking, Doc – I wish I could go to sleep in three seconds all the time!’

فکر خوبی بود دکتر. ای کاش می تونستم همیشه ظرف سه ثانیه به خواب برم.

 

71. Good going.  

عالیه.

 

Mary: “Dad, I got an A+ on my midterm exam!”

 

مری: پدر من توی امتحان میان ترم نمره  A+گرفتم!

Bill: “Goodgoing, sweetie!”

بیل:عالیه، عزیزم !

 

 

72. Wonderful!  

حیرت آوره! /فوق العاده است!

101 روش برای گفتن آفرین

 

I baked a delicious cake for his birthday.

برای تولدش یه کیک خوشمزه پختم.

Really! Wonderful!

واقعا؟  فوق العاده است!

 

 

73. That’s a real work of art. 

معرکه اس.

 

– I finally got a great grade in the final exam.

بالاخره در امتحان نهایی نمره خوب گرفتم.

– That’s a real work of art.

معرکه است.

 

74. Superb! 

عالی!

 

Superb! Your performance was so good.

فوق العاده است! اجرات خیلی خوب بود.

 

 

75. Good remembering!  

ایوالله.

 

 

76. You’ve got that down pat.  

کاملا یاد گرفتی.

 

 

77. You certainly did well today. 

امروز کارت عالی بود.

 

Goodbye Jack. You certainly did well today.

خداحافظ جک. امروز کارت عالی بود.

 

 

78. Keep it up! 

ادامه بده.

101 روش برای گفتن آفرین

You’re doing a good job, boys. Keep it up.

آفرین پسرها، ادامه بدین.

 

79. Outstanding! 

فوق العاده!

 

Your painting is so beautiful. Outstanding!

نقاشیت خیلی زیباست.فوق العاده است!

 

80. You’re really improving. 

واقعا داری پیشرفت می کنی.

 

 

81. You are learning a lot.  

داری حسابی یاد می گیری.

 

 

82. Good going.  

آفرین، تبریک می گم.

 

 

83. I’m impressed.  

تحت تاثیر قرار گرفتم.

 

You are singing so beautiful. I’m impressed.

خیلی قشنگ آواز میخونی. تحت تاثیر قرار گرفتم.

 

 

84. You must have been practicing. 

باید خیلی تمرین کرده باشی.

 

You were dancing  so beautiful that I immersed your performance. You must have been practicing.

اونقدر زیبا میرقصیدی که غرق در اجرات شدم. باید خیلی تمرین کرده باشی.

 

 

85. First rate work!  

حرف نداره!

 

 

86. I like that. 

خوشم میاد.

 

 

87. Way to go. 

احسنت.

 

‘Way to go, Steve! We were proud to see you are successful.’

احسنت استیو! وقتی میبینیم تو موفق هستی افتخار می کنیم.

 

 

88. You’ve just about mastered that. 

داری اوستا میشی.

 

What do you think about my new book?

نظرت در مورد کتاب جدیدم چیه؟

Ah,I think you’ve just about mastered that.

فکر می کنم داری استاد میشی.

 

 

89. It couldn’t be better!

از این بهتر نمی شه!

 

 

90. Sweet!  

عالی!

 

 

91. Super-Duper! 

عالی!

 

 

92. Out of sight. 

احسنت.

 

Your effort is so admirable. Out of sight!

تلاشت قابل تحسینه. احسنت!

 

 

93. It looks like you’ve put a lot of work into this. 

معلومه خیلی زحمت کشیدی.

 

Your report is so good. Your manager will admire you. It looks like you’ve put a lot of work into this.

گزارشت فوق العاده شده.مدیرت خیلی تحسینت میکنه. بنظر میاد خیلی زحمت کشیدی.

 

 

94. Radical!  

احسنت!

 

 

95. Very resourceful!  

عالی!

 

 

96. That’s A+ work. 

عالیه!

 

97. Very interesting. 

خیلی جالبه.

 

Baby, did you like the movie?

عزیزم فیلم رو دوست داشتی.

Yes, very interesting.

بله خیلی جالب بود.

 

 

98. Good thinking. 

احسنت.

 

99. That’s a good point.  

احسنت.

 

 

100. High five.  

بزن قدش.

 

 

101. That’s coming along nicely. 

عالی.

 

 

 

 

 

اگر به یادگیری الگوهای رایج در مکالمات روزمره علاقه مند هستید پیشنهاد می کنم کتاب 101 کلید مکالمه آسان انگلیسی را از دست ندهید.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.