101 روش برای گفتن آفرین

ترجمه اصطلاحات فارسی به انگلیسی اغلب کار دشواری به نظر می رسد. بویژه وقتی می خواهیم شخصی را تشویق کنیم. در یکی از درسهای محصول انگلیسی ترافیکی ده روش رایج برای تشویق افراد را معرفی کرده ایم.

 

اما در اینجا می خواهیم 101 روش گفتن آفرین در انگلیسی را به شما معرفی کنیم تا هر موقع خواستید زیر یک پست خوب از فردی تعریف کنید یا به هر مناسبت دیگری به اصطلاحاتی برای این منظور نیاز داشتید، بتوانید انبوهی از اصطلاحات انگلیسی به فارسی را در اختیار داشته باشید.

 

البته فراموش نکنید که فقط خواندن این اصطلاحات کافی نیست و باید هر روز در نوشتار و گفتار خودتان از این اصطلاحات که جزو پرکاربرد ترین جملات انگلیسی نیز هستند استفاده کنید تا به خوبی ملکه ذهنتان شوند.

 

1. You’ve got it made!  

بارک الله

 

I have a good job and a nice little family. I have it made.

من یه شغل خوب و یه خانواده کوچیک دارم.  من موفق ام.

 

2. Super!  

عالی!

 

_Last year I was graduated from university.

سال گذشته از دانشگاه فارغ التحصیل شدم.

-Super!

عالیه!

 

3. That’s right!  

خوبه!

 

I find you work in the sales department?’

برای تو  یک کار خوب در بخش فروش پیدا کردم.

 ‘That’s right.’

عالیه.

 

 

4. That’s good! 

عالیه!

 

I’ve booked a table in a good restaurant.’

یه میز توی یه ستوران خوب رزرو کردم.

‘Oh, that’s good.’

اوه، عالیه.

 

 

5. You are very good at that. 

تو این کار عالی هستی.

 

Did you sew this dress?

این لباس رو خودت دوختی.

-Yes.

بله

Super! So you are very good at that.

عالیه ! پس خیلی تو این کار واردی.

 

 

6. Good work!  

آفرین!

 

– Eventually, I won the gold medal at the Olympics.

بالاخره تو المپیک مدال طلا گرفتم.

-Good work!

آفرین!

 

7. Exactly right!  

خیلی عالی!

101 روش برای گفتن آفرین

 

 

8. You’ve just about got it.  

دیگه داری راه می افتی.

 

9. You are doing a good job!  

داری عالی پیش میری.

 

Your interview is so excellent. You are doing a good job!

مصاحبه ات عالی بود. داری عالی پیش میری.

 

10. That’s it!  

خودشه!

 

Slowly … slowly. Yeah, that’s it.

 آرومتر…آرومتر… آره خودشه.

 

11. Now you’ve figured it out.  

الان یاد گرفتی.

 

 

12. Great!  

عالی!

 

Did you enjoy your dinner?

از شامتون لذت بردید؟

Yes. Great!

بله .عالیه!

 

13. I knew you could do it.  

میدونستم از پسش بر میای.

 

Clap her…your answer is right. I knew you could do it.

تشویقش کنید…جوابت درسته. میدونستم از پسش برمیای.

 

14. Congratulations!  

تبریک میگم!

 

Sara, Congratulations! I have a good news! You are pregnant.

سارایه خبر خوب برات دارم. تبریک میگم! تو بارداری.

 

15. Not bad.  

بد نیست.

 

Jack what do you think about yesterday? Was my lecture good?

جَک نظرت درباره دیروز چیه؟ سخنرانی ام خوب بود؟

Oh, not  bad. You should try a lot.

اوه بد نبود. باید بیشتر تلاش کنی.

 

 

16. Keep working on it; you’re improving.