۱۵ اصطلاح پرکاربرد در زبان انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی یا idioms عبارتند از عبارات پرکاربردی که معنی کلی آنها با مفهوم تک تک کلمات شان فرق می کند. می توانید صدها آموزش ویدئویی رایگان که شامل اصطلاحات و اسلنگ های کاربردی در انگلیسی واقعی است را از اینجا ببینید.

از آنجاییکه کاربرد اصطلاحات در انگلیسی بسیار رایج است یادگیری آنها به منظور درک بهتر منظور افراد بسیار ضروری است.

 

در این مقاله به معرفی ۱۵ اصطلاح پر کاربرد در زبان انگلیسی می پردازیم.

 

1.  Piece of Cake:       مثل آب خوردن

“How do you do that?” “It’s a piece of cake! Watch!”

“چطوراین کار را انجام دادی؟” ” مثل آب خوردن! نگاه کن!”

 

2.   Hit The Nail On The Head:       درست حدس زدن/ به هدف زدن                 

You hit the nail on the nail there, David!

درست حدس زدی، دیوید!

 

Break A Leg

3.  Break A Leg:        موفق باشید                                                      

“I hear you have a big interview for a job with Google today .Break a leg!”

شنیدم امروز در شرکت گوگل یک مصاحبه کاری داری، موفق باشی!

 

4. Black and White:        سهل و آسان

     The issue of nuclear weapons isn’t as black and white as it used to be.

موضوع سلاح های هسته ای به سادگی قبل نیست.

 

5. Hit The Books:      درس خوندن                                                      

     I can’t go out tonight. I’ve got to hit the books.

امشب نمی توانم بیرون بروم. باید درس بخوانم.

 

6. Scratch someone’s back:      هوای کسی رو داشتن                             

I do have some information you might be interested in, but what can you offer me in return? You scratch my back and I’ll scratch yours.

اطلاعاتی دارم که ممکنه خوشت بیاد اما در عوض چی گیر من میاد؟ تو هوای منو داشته باش من هم هوای تو رو.

 

 Let The Cat Out Of The Bag

7. Let The Cat Out Of The Bag:     بند آب دادن – لو دادن                    

I was trying to keep the party a secret, but Mary went and let the cat out of bag.

داشتم سعی می کردم که کسی از مهمونی با خبر نشه اما مری رفت و همه چیز را لو داد.

 

8. To chicken Out:          جا زدن – ترسیدن                                              

I was going to go bungee jumping, but I chickened out.

می خواستم برم بانجی جامپینگ اما ترسیدم.

 

9. Cold fish:           آدم سرد و یخ                                                             

She hardly ever speaks to anyone. She’s a cold fish.

او به ندرت با کسی حرف می زنه. او آدم سرد و یخیه.

 

10. When it rains, it pours:            .بد که میاد از همه طرف میاد                         

“I have a new supervisor at the office, three new assistants to train, and enough work to keep me busy for months—When It Rains It Pours.

در دفتر کار یک ناظر جدید و سه دستیار برای آموزش دادن و کلی کار که انجام دادنش چند ماه طول میکشه دارم. بد که می یاد از همه طرف می یاد.

 

11. The Top Dog:            سر دسته – رئیس                                                   

He always wanted to be the top dog.

او همیشه می خواست که سر دسته گروه باشه.

 

12. Costs an arm and a leg:          خیلی گران                                   

“Our clients have gone to all other stores .” “But everything in there cost an arm and a leg.”

“همه مشتریان ما به فروشگاههای دیگه رفته اند.”   “اما همه چیز در آن جا خیلی گرونه.”

 

When pigs fly

13. When pigs fly:            عمراً – خواب دیدی خیره – اگر پشت گوشت رو دیدی            

“I’ll have finished it by tomorrow.”  “When pigs fly.”

“تا فردا تمامش می کنم. ” “عمراَ”

 

14. To kill two birds with one stone:               با یک تیر دو نشون زدن                  

Biking to work kills two birds with one stone. It saves money travelling and will help to lose weight.

رفتن سر کار با دوچرخه یعنی با یک تیر دو نشون زدن. چون در هزینه های سفر صرفه جویی می کنه و به کم کردن وزن کمک می کنه.

 

15. Once in a blue moon:                   خیلی به ندرت                                              

 My sister lives in Argentina, so I get to see her once in a blue moon.

خواهرم در آرژانتین زندگی می کنه بنابراین اونو خیلی به ندرت می بینم.

 

 

 

 

 

3 دیدگاه برای “۱۵ اصطلاح پرکاربرد در زبان انگلیسی

 1. Hi bruh🖐
  They were a very good informations.
  Thank you for your informations🙏
  I liked them👌👍
  Be care ful.
  Good luck!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.