کالوکیشن های مربوط به کلمه GOAL

کالوکیشن ترکیب رایج کلمات با همدیگر است.

کلمه goal در دو معنای ورزشی و غیر ورزشی بکار می رود.

Goal در مفهوم ورزش

در فوتبال کلمه goal به معنای دروازه و تور  و یا قرار دادن توپ در دروازه است.

برخی اصطلاحات مربوط به goal در ورزش به شرح زیر هستند:

score a goal = put the ball into the net                                گل زدن

Soccer Ball in Net

goalkeeper = the player who defends the goal; the only player on the field who can use the hands          دروازه بان

goalposts = the two posts on the sides of the net              تیر دروازه

crossbar = the horizontal bar between the two upright posts of a goal in football, rugby, hockey, etc.

 تیر عرضی دروازه

let in a goal = when the goalkeeper fails to prevent the ball from entering the goal             گل زدن

making a save = When the goalkeeper stops the ball from entering.

گرفتن توپ (توسط دروازه بان)

150946369

spectacular goal = a goal that was especially impressive                                    گُل محشر، معرکه

the winning goal / the decisive goal = the goal that won the game                      گُل سرنوشت ساز

tying goal = a goal that made the score equal                                                              گُل مساوی

an own goal = when a player accidentally puts the ball into their own team’s goal         گُل به خودی

disallow a goal = when the referee cancels a goal because of some illegal play before the goal

        گُل رد شده (توسط داور)

کلمه goal در ورزشهایی مثل فوتبال، هاکی، لِکراس، چوگان و واترپلو استفاده می شود.

کلمه goal در مفاهیم غیر ورزشی 

کلمه goal به غیر از مفهوم ورزش به معنای هدف نیز هست. در اینجا به معرفی چند کالوکیشن پرکاربرد با goal می پردازیم:

establish / set a goal          هدفگذاری کردن           

 

به دو روش می توانیم اهداف را بیان کنیم:

goal of + gerund(اسم مصدر)
goal + ( “to be”) + infinitive (مصدر)  

My goal is to visit every country in the world.                       . هدفم این است که همه کشورهای دنیا را ببینم

I have a goal of visiting every country in the world.               .هدفم این است که همه کشورهای دنیا را ببینم

Our goals are to reduce pollution and preserve the environment.

هدف ما کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست است.

Our work is focused on the goals of reducing pollution and preserving the environment.

کار ما تمرکز بر اهداف مربوط به کاهش آلودگی و حفظ محیط زیست است.

pursue a goal / work towards a goal                    دنبال کردن یک هدف    

achieve / attain / reach a goal                               رسیدن به یک هدف       

short-term goal / long-term goal                     اهداف کوتاه مدت/ بلند مدت     

common goal                                                                   هدف مشترک                

ambitious goal / modest goal                              هدف خیلی سخت/ هدف آسان     

attainable / achievable / realistic goals                    اهداف قابل دسترسی

unattainable / unachievable / unrealistic goals         اهداف غیر قابل دستیابی

 

dictionary

5 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *