آموزشهای یک دقیقه ای

آموزشهای یک دقیقه ای

فصل نهم

ویدئو شماره 10

On thin ice:      توی دردسر جدی افتادن

ویدئو شماره 9

Your eyes are bigger than stomach:    حرص زیادی زدن

ویدئو شماره 8

Wish:             (آرزو کردن (صحبت در مورد گذشته

Hope:           (امیدوار بودن (صحبت در مورد آینده

ویدئو شماره 7

On the same page  = I agree with sth. Or sb.       موافق بودن با      

ویدئو شماره 6

Trainer:    مربی

Trainee:  کارآموز

Wander:   پرسه زدن

Wonder:   متعجب بودن/از خود پرسیدن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.