آموزشهای یک دقیقه ای

فصل نهم

ویدئو شماره 5

luck out:                  شانس آوردن

Beats me:                          نمیدونم

I’m out of luck:           شانس ندارم

I see what you mean:       متوجه ام

ویدئو شماره 4

Plan out:     طراحی و برنامه ریزی کردن

ویدئو شماره 3

Tell:   مطلع کردن/گفتن یک داستان /امر کردن به کسی

Say:                                برای نقل قول استفاده میشود

Speak:                  موارد رسمی یا صحبت در مورد زبانها

Talk:         غیررسمی تر است و به مکالمات اشاره دارد

ویدئو شماره 2

              On top of sth.:        قادر به کنترل چیزی بودن

ویدئو شماره 1

Then:   سپس

Than:     (نسبت به(برای مقایسه صفات

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.