The Real St. Nick

THE REAL ST. NICK
نیکولاس قدیس واقعی

 

At Christmas, children wait for St. Nicholas to bring gifts down the chimney.

موقع کریسمس، همه بچه ها منتظر قدیس نیکولاس می مانند تا برایشان از دودکش خانه هدیه بیاورد.

 

But it’s not just a story.

اما این یک داستان نیست.

 

St. Nicholas was a real person.

نیکولاس قدیس یک شخص واقعی بود.

 

A long time ago, a man named Marcus occupied a house with his family.

مدتها پیش، مردی به نام مارکوس با خانواده اش در خانه ای زندگی می کرد.

 

He was not modest.

او آدم متواضعی نبود.

 

He always told everybody he was the strongest man in the province.

او همیشه به همه می گفت که من قوی ترین فرد در این ولایت هستم.

 

He worked hard, but he could barely sustain his family.

او سخت کار می کرد، اما به سختی می توانست خانواده اش را تامین کند.

 

He wanted to save money and prosper.

او می خواست پول پس انداز کند و موفق شود.

 

Still, he could never earn a penny more than he needed.

اما هنوز، نمی توانست یک پنی بیشتر از نیازش در بیاورد.

 

One day, Marcus made an agreement with a blacksmith.

یک روز، مارکوس با یک آهنگر قراردادی بست.

 

The blacksmith had a lot of work to do.

آهنگر خیلی کار داشت.

 

But he couldn’t do it all by himself. Marcus wanted to help him forge iron.

اما نمی توانست همه آنها را خودش به تنهایی انجام دهد. مارکوس خواست تا در کوبیدن آهن به او کمک کند.

 

The blacksmith agreed to compensate him with a lot of money.

آهنگر هم قبول کرد که به جبران این کار به او کلی پول بدهد.

 

In the same town, there was a man named Nicholas.

در همان شهر مرد زندگی می کرد به نام نیکولاس.

 

At an early age, Nicholas started preaching.

نیکولاس در سنین جوانی شروع به موعظه کرد.

 

But he also believed that he should be humble and charitable.

اما اعتقاد داشت که باید متواضع و بخششگر باشد.

 

He learned that helping people gave him even more satisfaction than preaching.

او متوجه شد که از کمک به افراد خیلی بیشتر احساس رضایت می کند تا موعظه کردن.

 

One day, Nicholas encountered Marcus.

یک روز نیکولاس با مارکوس برخورد کرد.

 

Marcus told Nicholas about his agreement with the blacksmith.

مارکوس به نیکولاس در مورد توافقش با آهنگر گفت.

 

“ I worked hard for him,” Marcus said, “ but a problem arose.

” من برای او سخت کار می کنم، اما یک مشکل پیش آمده.

 

Even though I worked for him, he didn’t pay me.”

هر چند برای او کار کردم اما پولی به من نداد.”

 

Nicholas wanted to help Marcus.

نیکولاس خواست به مارکو کمک کند.

 

That night, he went back to Marcus’s house.

آن شب او به منزل مارکو رفت.

 

He brought a bag of gold.

او کیسه ای از طلا آورد.

 

It exceeded the amount that Marcus needed.

این طلا بیشتر از حد نیاز مارکوس بود.

 

Nicholas climbed up a ladder and dropped the bag of gold down the chimney.

نیکولاس از نردبانی بالا رفت و کیسه طلا را از دودکش خانه به پایین انداخت.

 

Marcus thanked his benefactor.

مارکوس از ولی نعمت خود تشکر کرد.

 

Soon, people found out about Nicholas’s gift.

یه زودی، مردم از هدیه نیکولاس خبردار شدند.

 

He became well known and loved.

او معروف و محبوب شد.

 

Even today, people still give secret gifts to children.

حتی امروز، افراد هنوز هدیه های سری به بچه ها می دهند.

 

And we say they are from St. Nicholas.

و می گوییم که این هدیه از طرف نیکولاس قدیس است.

 

LEXICAL BANK

EXAMPLE MEANING WORD
Difficulties arose with his computer because it was old پیش آمدن، ایجاد شدن arise
The student’s benefactor gave him money to spend on his studies آدم خیّر، نیکوکار benefactor
The blacksmith pounded the piece o f metal until it was flat آهنگر blacksmith
My sister was charitable enough to help me buy my first house نیکوکار charitable
The cat was on the roof sitting next to the chimney دودکش chimney
Her boss compensated her for the extra work she did last week جبران کردن compensate
I encountered a sea turtle while I was swimming مواجه شدن با encounter
Since I exceeded my limit, I decided to get rid o f my credit cards فراتر رفتن از، تجاوز کردن از exceed
Stacy and Heather forged their friendship when they were teenagers ساختن، شکل دادن (با سختی) forge
Even though Bob is the smartest boy in his class, he is humble فروتن humble
The horse had shoes made o f iron آهن iron
He used a ladder to climb to the top o f his tree house نردبان ladder
Derek is very modest for someone who is so rich متواضع modest
Kevin and Alice occupied the chairs and had a long discussion اشغال کردن occupy
U.S. President Abraham Lincoln is on the penny پنی (واحد پول – معادل یک سِنت) penny
Aaron often preached about living an honest life موعظه کردن preach
Frank’s new business finally prospered after many years of hard work موفق شدن prosper
Canada is divided into several different provinces استان province
Brad was filled with satisfaction when he saw what was for dinner رضایت satisfaction
Wind power is a clean way to sustain a city with energy تامین کردن، برآورده کردن sustain

دیدگاه خود را ثبت کنید.

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کد امنیتی *

فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
راز‌هایی که آموزشگاه‌های زبان دوست ندارند شما بدانید!
* ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا شروع آزمون فقط چند ثانیه فاصله دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود بسته فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا شروع آزمون فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فقط چند ثانیه تا دانلود فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
ایبوک: افعال پرکاربرد همراه با حروف اضافه
عضویت دوره 7 روزه رایگان دکتر زبان در کمتر از 5 ثانیه
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت این دوره ارزشمند کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
یک ساعت فیلم آموزشی همراه با فایل های صوتی و PDF
نگران نباشید، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
تا دریافت این محتوا کمتر از 5 ثانیه فاصله دارید!
لطفا آدرس ایمیل صحیح خود را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
فرصت بزرگ!
اگر فعلا این محصول را نخریده اید و می خواهید از زمانهای فروش ویژه ما مطلع شوید، ایمیل خود را وارد کنید تا به محض شروع فروش ویژه از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی کنیم!
نام و آدرس ایمیل خود را وارد کنید!
از شما ممنونیم . منتظر فروش ویژه ما باشید!
اطلاعات محصول فرندز
در کمتر از 5 ثانیه نام و ایمیل خود را وارد کنید و اطلاعات مربوط به این محصول را به صورت پی دی اف دانلود کنید تا بعدا بتوانید مطالعه کنید!
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
برای وارد کردن ایمیل خود کمتر از 5 ثانیه زمان نیاز دارید!
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دانلود این محتوا فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس ایمیلتان را وارد کنید.
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت کلیپ ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید. آدرس بدون www
ما هم مثل شما از ایمیل‌های مزاحم متنفریم.
تا دریافت هدیه ها در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید. آدرس بدون www
تا دریافت هدایا در ایمیل خود فقط 5 ثانیه فاصله دارید!
کافی است آدرس صحیح ایمیلتان را وارد کنید. آدرس بدون www