متاسفانه ظرفیت تکمیل شد!

شروع دوره جدید: تابستان 1396

ظرفیت دوره مکالمه آنلاین فرمول ۱ تکمیل شد و ثبت نام برای عموم مجاز نیست …

ظرفیت این دوره بسیار محدود است و الویت با کسانی است که پیش ثبت نام می کنند. اگر مایلید نامتان در لیست ثبت نام تابستان قرار بگیرد همین الان پیش ثبت نام کنید!

توجه کنید که مبلغ 11500 تومان که به عنوان پیش ثبت نام پرداخت نموده اید از مبلغ کل دوره کسر خواهد شد.