متاسفانه ظرفیت دوره مکالمه آنلاین فرمول ۱ تکمیل شده و اکنون امکان ثبت نام وجود ندارد. از آنجاییکه ظرفیت این دوره محدود است شما می توانید همین الان با پیش ثبت نام در این دوره نام خود را در لیست ثبت نام شوندگان قطعی قرار دهید!

شروع دوره بعدی: شهریور 96

توجه: مبلغ پیش ثبت نام بعدا از هزینه کل دوره کسر می شود.