برچسب: آزمون EPT چیست؟

همه چیز در مورد آزمون EPT سال ۱۴۰۲

همه چیز در مورد آزمون EPT سال ۱۴۰۲

آزمون EPTکه مخفف عبارت English Proficiency Test می باشد، آزمونی برای ارزیابی دانش عمومی زبان انگلیسی دانشجویان دکتراست و توسط دانشگاه آزاد اسلامی در بسیاری از شهر ها برگزار میشود.

ادامه مطلب