برچسب: اخبار با لهجه بریتیش

انگلیسی از طریق اخبار

انگلیسی از طریق اخبار

شاید بپرسید که مزیت یادگیری انگلیسی از طریق اخبار چیست. پاسخ این است که متون برنامه های اخبار بسیار واضح نوشته می شوند به گونه ایی که برای یادگیری انگلیسی …

ادامه مطلب