برچسب: اصطلاحات انگلیسی در مورد هیجانات

10 عبارت انگلیسی در مورد هیجان بیش از حد

10 عبارت انگلیسی در مورد هیجان بیش از حد

1. “My boss hit the ceiling when I told him I’d lost the documents.” وقتی به رییسم گفتم که اسناد رو گم کردم از کوره در رفت. ( بجای اصطلاح “hit the ...

ادامه مطلب