عبارات کلیدی در مکالمات تلفنی – قسمت اول

شاید شما نیز بسته به شغل و حرفه خود نیازمند انگلیسی صحبت کردن با تلفن باشید. و البته ممکن است از این امر خیلی واهمه داشته باشید. وقتی دوچرخه سواری را آغاز کردید ابتدا بارها زمین خوردید اما پس از مدتی به راحتی و بدون فکر کردن دوچرخه سواری می کنید.

 

انگلیسی صحبت کردن با تلفن نیز به همین صورت هست. اگر اصطلاحات کاربردی مرتبط با تلفن زدن را یاد بگیرید و به اندازه کافی تمرین کنید می توانید راحت تر این کار را انجام دهید.

قبل از این که به آموزش اصطلاحات کاربردی برای تلفن زدن بپردازیم ابتدا به معرفی 5 راهکار ساده می پردازیم که با کمک آنها می توانید این اصطلاحات را راحت تر یاد گرفته و برای صحبت کردن از تسلط کافی برخوردار باشید. حتما قسمت دوم این مقاله را هم دنبال کنید.

 

1. از اشتباه کردن نترسید.

عبارات کلیدی در مکالمات تلفنی - قسمت اول

اولین باری که شروع به استفاده از این اصطلاحات در پشت تلفن می کنید، همیشه یک سری اشتباه خواهید کرد. که این امر در اوایل یادگیری هر مطلب جدید کاملا طبیعی است.

یادتان باشد با هر اشتباه بیشتر یاد خواهید گرفت. این نکته را هم بدانید که افرادی که قرار است با آنها صحبت کنید به اشتباهات شما واقف بوده و سعی می کنند به شما کمک کنند.

 

2. از اشتباهات خود درس بگیرید.

هر بار که مکالمه شما تمام می شود اشتباهات خود را یادداشت کنید. در  صورت امکان سعی کنید مکالمه خود را ضبط کنید. بعدا به آن گوش کنید و اشتباهات خود را تصحیح کنید.

 

3. هر روز سعی کنید از سه اصطلاح در مکالمات خود استفاده کنید.

سعی کنید هر روز سه تا از اصطلاحات زیر را تمرین کنید. چون در غیر این صورت در ذهن شما باقی نمی مانند و به لغات غیر فعال (passive vocabulary) مغز شما تبدیل می شوند – یعنی موقعی که این لغات را می شنوید قادرید آنها را بخاطر بیاورید اما نمی توانید بلافاصله از آنها استفاده کنید.

اگر امکان استفاده از این اصطلاحات را در مکالمات واقعی ندارید سعی کنید با استفاده از آنها یک سری مکالمات خیالی بنویسید تا ناچار به استفاده از آنها شوید. یادتان باشد استفاده از کلمات جدید باعث یادگیری کلمات جدید می شود!

 

4. مفاهیم جدید گرامر را در مکالمات تلفنی تمرین کنید.

با روشی که در بالا توضیح دادم می توانید به تمرین گرامر نیز بپردازید. هر بار که با یک ساختار گرامری جدید برخورد می کنید آن را نوشته  سپس مثالهای خود را بنویسید و آنها را در محل کار تمرین کنید! به مثالهای زیر توجه کنید.

 

افعال مُدال:

  • Could I ask who’s calling, please?
  • How may I help you?

 

افعالی که به “-ing” ختم می شوند:

  • Do you mind waiting a few minutes?
  • Thanks for calling.

 

افعالی که بعد از آنها مصدر به کار می رود:

  • I’m calling to clarify
  • I’d like to leave him a message.
  • When is a good time to call?

 

5. با یکی از دوستان خود به تمرین مکالمه بپردازید.

عبارات کلیدی در مکالمات تلفنی - قسمت اول

اصطلاحات زیر را با صدای بلند بخوانید یا طی یک مکالمه تلفنی با دوستتان آنها را تمرین کنید. اگر کسی نیست می توانید به تنهایی آنها را تمرین کنید. خواندن با صدای بلند به تقویت تلفظ شما کمک بسیار می کند. با ضبط کردن صدای خود می توانید اشکالات خود را متوجه شوید.

حالا به مراحل مختلف تماس و معرفی جملات کاربردی در دو حالت رسمی و غیر رسمی می پردازیم.

 

معرفی/تماس گرفتن

 

اگر هنگام پاسخ به یک تماس کاری خود را معرفی کنید یا اگر فرد تماس گیرنده خود را معرفی نکند در هر دو صورت می توانید  با استفاده از عبارات  زیر از وی بخواهید خودش  را معرفی کند.

 

حالت رسمی

   ‘Hello’                                                              سلام

‘Good Morning’                                                 صبح بخیر

‘Good Afternoon’                                            بعد از ظهر بخیر

‘This is ___ speaking’                              .سلام…..هستم، بفرمایید

‘Could I speak to ___ please?’             میتونم لطفا با ……..صحبت کنم؟

‘I would like to speak to ___’                       .مایلم با…..صحبت کنم

‘I’m trying to contact ___’                           .می خوام با… صحبت کنم

 

حالت غیر رسمی

‘Hello’                                                                   سلام

‘Hi, it’s ___ here’                                       .سلام، من …. هستم

‘I am trying to get in touch with ___’        .می خوام با … صحبت کنم

‘Is ___ there please?’                                  آیا … تشریف دارن؟

دادن اطلاعات بیشتر

در تماسهای کاری عمدتا به ارایه اطلاعات بیشتر می پردازیم. البته ارایه اطلاعات بیشتر در مکالمات غیر رسمی نیز می تواند مفید باشد.

 

حالت رسمی

I am calling from ___                                      .از…تماس می گیرم

I’m calling on behalf of ___’                        . از طرف….تماس می گیرم

 

 

حالت غیر رسمی

‘I’m in the post office at the moment, and I just needed ___’

در حال حاضر در دفتر پست هستم و من نیاز دارم ….

 

صحبت کردن با یک فرد

اگر  به تلفن یک شخص یا به تلفن شرکت پاسخ می دهید شاید لازم باشد که از این عبارات استفاده کنید:

 

حالت رسمی

‘Hello, this is ___ speaking’                                 .سلام …. هستم، بفرمایید

‘___ speaking, how may I help you?’            هستم،چطور میتونم کمکتون کنم؟ …

 

حالت غیر رسمی

‘Hello, John’s phone’                                               .سلام ، جان هستم

 

 

درخواست برای اطلاعات بیشتر/تقاضا کردن

اگر با  شخص خاصی کار دارید، دراین صورت درخواست خود را در قالب یک سوال مودبانه بیان کنید.

اگر فقط  شماره داخلی آن فرد را می دانید ولی نام وی را نمی دانید نیز می توانید درخواست خود را در قالب یک سوال مودبانه بیان کنید. اگر تماس شما به منظور خاصی هست، سعی کنید بطور خلاصه آن را بازگو کنید.

 

حالت رسمی

May I ask who’s calling please?’                                                      ممکنه اسمتون رو بفرمایین ؟

‘Can I ask whom I’m speaking to please?’                     میتونم بپرسم با چه کسی صحبت می کنم؟

‘Where are you calling from?’                                                                 از کجا تماس می گیرید؟

‘Is that definitely the right name/number?’                                این نام / شماره درست شماست؟

‘Could I speak to someone who ___?’                                  می تونم با کسی  صحبت کنم که …؟

‘I would like to make a reservation please’                              .می خوام لطفا یک  رزرو انجام بدهم

‘Could you put me through to extension number ___ please?’

ممکنه لطفا من رو به شماره داخلی….وصل کنید؟

 

 

حالت غیر رسمی

‘Who’s calling please?’                                   شما لطفا؟

‘Who’s speaking?’                                  کی صحبت می کنه؟

‘Who is it?’                                                     شما؟

Whom am I speaking to?                    من با کی صحبت می کنم؟

 

درخواست از تماس گیرنده برای منتظر شدن/ انتقال تماس

اگر می خواهید فرد تماس گیرنده را به دیگری وصل کنید، حتما باید به آنها اطلاع دهید. صرفا به این علت که بدانند قرار است چه اتفاقی بیافتد. زیرا در غیر این صورت فکر می کنند که تماسشان قطع شده است.

اغلب هنگام وصل شدن به فرد دیگر این جمات را می شنوید:

 

حالت رسمی

‘Could you hold on a moment please’                              ممکنه لطفا یه لحظه گوشی را نگهدارید

‘Just a moment please’                                                                 یک لحظه لطفا

‘Hold the line please’                                                                 لطفا روی خط باشید

‘I’ll just put you through’                                                          الان شما رو وصل میکنم

‘I’ll just transfer you now’                                                  همین الان شما را وصل می کنم

 

حالت غیر رسمی

‘Hold on a minute’                                                                     یک لحظه گوشی

‘Just a minute’                                                                           یک لحظه گوشی

‘Okay, wait a moment please’                                     بسیار خب ، لطفا یک لحظه منتظر باشید

 

دادن اطلاعات منفی

اگر هنگام پاسخ  به تلفن قادر به کمک نیستید، می توانید از عبارات زیر استفاده کنید:

عبارات کلیدی در مکالمات تلفنی - قسمت اول

حالت  رسمی

‘I’m afraid the line is busy at the moment’                                        متاسفم ، در حال حاضر خط مشغوله

‘That line is engaged at the moment, could you call back later please?’

خط در حال حاضر مشغوله، ممکنه لطفا بعدا تماس بگیرید؟

 

 ‘I’m afraid ___’s busy at the moment, can I take a message?’

متاسفم ، در حال حاضر …. کار داره،میتونم پیغام تان را بگیرم؟

 

‘I’m sorry, he’s out of the office today’                                             متاسفم،او امروز بیرون از شرکته

‘You may have dialled the wrong number’                                      احتمالا شماره را اشتباه گرفته اید

 ‘I’m afraid there’s no one here by that name’                           متاسفم اینجا کسی به این نام  نداریم

 

 

حالت غیررسمی

‘Sorry, ___’s not here’                                                                                  متاسفم ،… نیستن

‘___ is out at the moment’                                                                          الان  …. بیرون هستن

 

 

کتاب اسپیکینگ تیک آف

پرکاربردترین جملات انگلیسی در زندگی روزمره

 

۱۵ اصطلاح پرکاربرد در زبان انگلیسی

اصطلاحات انگلیسی یا idioms عبارتند از عبارات پرکاربردی که معنی کلی آنها با مفهوم تک تک کلمات شان فرق می کند. می توانید صدها آموزش ویدئویی رایگان که شامل اصطلاحات و اسلنگ های کاربردی در انگلیسی واقعی است را از اینجا ببینید.

از آنجاییکه کاربرد اصطلاحات در انگلیسی بسیار رایج است یادگیری آنها به منظور درک بهتر منظور افراد بسیار ضروری است.

 

در این مقاله به معرفی ۱۵ اصطلاح پر کاربرد در زبان انگلیسی می پردازیم.

 

1.  Piece of Cake:       مثل آب خوردن

“How do you do that?” “It’s a piece of cake! Watch!”

“چطوراین کار را انجام دادی؟” ” مثل آب خوردن! نگاه کن!”

 

2.   Hit The Nail On The Head:       درست حدس زدن/ به هدف زدن                 

You hit the nail on the nail there, David!

درست حدس زدی، دیوید!

 

Break A Leg

3.  Break A Leg:        موفق باشید                                                      

“I hear you have a big interview for a job with Google today .Break a leg!”

شنیدم امروز در شرکت گوگل یک مصاحبه کاری داری، موفق باشی!

 

4. Black and White:        سهل و آسان

     The issue of nuclear weapons isn’t as black and white as it used to be.

موضوع سلاح های هسته ای به سادگی قبل نیست.

 

5. Hit The Books:      درس خوندن                                                      

     I can’t go out tonight. I’ve got to hit the books.

امشب نمی توانم بیرون بروم. باید درس بخوانم.

 

6. Scratch someone’s back:      هوای کسی رو داشتن                             

I do have some information you might be interested in, but what can you offer me in return? You scratch my back and I’ll scratch yours.

اطلاعاتی دارم که ممکنه خوشت بیاد اما در عوض چی گیر من میاد؟ تو هوای منو داشته باش من هم هوای تو رو.

 

 Let The Cat Out Of The Bag

7. Let The Cat Out Of The Bag:     بند آب دادن – لو دادن                    

I was trying to keep the party a secret, but Mary went and let the cat out of bag.

داشتم سعی می کردم که کسی از مهمونی با خبر نشه اما مری رفت و همه چیز را لو داد.

 

8. To chicken Out:          جا زدن – ترسیدن                                              

I was going to go bungee jumping, but I chickened out.

می خواستم برم بانجی جامپینگ اما ترسیدم.

 

9. Cold fish:           آدم سرد و یخ                                                             

She hardly ever speaks to anyone. She’s a cold fish.

او به ندرت با کسی حرف می زنه. او آدم سرد و یخیه.

 

10. When it rains, it pours:            .بد که میاد از همه طرف میاد                         

“I have a new supervisor at the office, three new assistants to train, and enough work to keep me busy for months—When It Rains It Pours.

در دفتر کار یک ناظر جدید و سه دستیار برای آموزش دادن و کلی کار که انجام دادنش چند ماه طول میکشه دارم. بد که می یاد از همه طرف می یاد.

 

11. The Top Dog:            سر دسته – رئیس                                                   

He always wanted to be the top dog.

او همیشه می خواست که سر دسته گروه باشه.

 

12. Costs an arm and a leg:          خیلی گران                                   

“Our clients have gone to all other stores .” “But everything in there cost an arm and a leg.”

“همه مشتریان ما به فروشگاههای دیگه رفته اند.”   “اما همه چیز در آن جا خیلی گرونه.”

 

When pigs fly

13. When pigs fly:            عمراً – خواب دیدی خیره – اگر پشت گوشت رو دیدی            

“I’ll have finished it by tomorrow.”  “When pigs fly.”

“تا فردا تمامش می کنم. ” “عمراَ”

 

14. To kill two birds with one stone:               با یک تیر دو نشون زدن                  

Biking to work kills two birds with one stone. It saves money travelling and will help to lose weight.

رفتن سر کار با دوچرخه یعنی با یک تیر دو نشون زدن. چون در هزینه های سفر صرفه جویی می کنه و به کم کردن وزن کمک می کنه.

 

15. Once in a blue moon:                   خیلی به ندرت                                              

 My sister lives in Argentina, so I get to see her once in a blue moon.

خواهرم در آرژانتین زندگی می کنه بنابراین اونو خیلی به ندرت می بینم.