برچسب: اصطلاحات مربوط به تغییر نظر و عقیده

10 عبارت برای بیان تغییر نظر

10 عبارت برای بیان تغییر نظر

1 – I changed my mind.                                                      .نظرم ...

ادامه مطلب