برچسب: انگلیسی بریتیش

افعال معکوس در انگلیسی بریتیش

افعال معکوس در انگلیسی بریتیش

در این مقاله می خواهیم طعنه و کنایه های انگلیسی بریتیش رو با هم بررسی کنیم و نسبت به فرهنگ مردم بریتانیا بیشتر آگاهی پیدا کنیم.

ادامه مطلب