برچسب: باورهای غلط در زمینه یادگیری زبان انگلیسی

3 افسانه قدیمی در خصوص یادگیری زبان

3 افسانه قدیمی در خصوص یادگیری زبان

همه ما این تجربه را داشته‌ایم، لحظه‌ای از شوق یادگیری یک زبان به وجد می آئیم و لحظه‌ای بعد صدها بهانه می‌تراشیم و این هدف را به قربانگاه می‌کشیم.   ...

ادامه مطلب