برچسب: روشهای بیان مستعد بودن شخص در انگلیسی

10 روش برای بیان با استعداد بودن شخص

10 روش برای بیان با استعداد بودن شخص

۱. She was born to… [sing]. او برای (آواز خواندن) آفریده شده.   ۲. He’s a natural. او استعداد خدادادی دارد.   ۳. She could do it in her sleep. او این کار ...

ادامه مطلب