برچسب: عادتهای یادگیری زبان انگلیسی

طراحی برنامه یادگیری زبان انگلیسی – قسمت اول

طراحی برنامه یادگیری زبان انگلیسی – قسمت اول

دانلود فایل صوتی این مقاله چگونه یک برنامه یادگیری زبان طراحی کنیم و به آن عمل کنیم؟ We are what we repeatedly do. Excellence, then, is not an act, but ...

ادامه مطلب