برچسب: عبارات پر کاربرد

30 عبارت پرکاربرد با ”get”

30 عبارت پرکاربرد با ”get”

فعل “Get” در زبان انگلیسی کاربردهای گوناگونی دارد. در این مقاله به آموزش ۳۰ کاربرد رایج این فعل می پردازیم.   GET + adjective   (get+ صفت) 1. get married        …

ادامه مطلب