برچسب: قانون 80/20 در یادگیری زبان انگلیسی مسعود اکبری

قانون 80/20 در یادگیری زبان انگلیسی

قانون 80/20 در یادگیری زبان انگلیسی

استفاده از قانون ۸۰/۲۰ در یادگیری زبان انگلیسی در یادگیری زبان انگلیسی موضوعی است که در این مقاله به آن می پردازیم. اما قبل از هر چیز ببینیم این قانون از کجا شکل گرفت.

ادامه مطلب