برچسب: لغات پرکاربرد در صحبت کردن

لغات پیشرفته انگلیسی: 16 لغت برای صحبت کردن

لغات پیشرفته انگلیسی: 16 لغت برای صحبت کردن

yell / shout / scream / shriek= فریاد زدن در موارد زیر از این افعال استفاده می شود:   صدا زدن کسی که در فاصله دور ایستاده است. “The soccer …

ادامه مطلب