برچسب: معیارهای سنجش معلمین خوب

بهترین مدرس زبان کیست؟ (قسمت اول)

بهترین مدرس زبان کیست؟ (قسمت اول)

اگرمدتی را صرف یادگیری یک زبان خارجی نموده باشید یقینا تجارب مختلفی از مدرسین گوناگون با قیافه ها، سن، اندازه و قومیت های مختلف داشته اید. و اینکه هر کدام …

ادامه مطلب