برچسب: مهارت انگلیسی صحبت کردن

۴ نکته‌ای که معلمین انگلیسی به شما نگفته‌اند!

۴ نکته‌ای که معلمین انگلیسی به شما نگفته‌اند!

دوستم دیپلم گرفته و همچنان قادر به گفتن چند جمله ساده انگلیسی نیست. حتی افراد دیگری را می‌شناسم که لیسانس و فوق‌لیسانس و حتی مدرک دکتری گرفته‌اند اما آن‌ها نیز …

ادامه مطلب