برچسب: کالوکیشن های مربوط به Goal

کالوکیشن های مربوط به کلمه GOAL

کالوکیشن های مربوط به کلمه GOAL

کالوکیشن ترکیب رایج کلمات با همدیگر است.   کلمه goal در دو معنای ورزشی و غیر ورزشی بکار می رود.   Goal در مفهوم ورزش در فوتبال کلمه goal به ...

ادامه مطلب