برچسب: یادگیری اصطلاحات مربوط به تغییر نظر

10 عبارت برای بیان تغییر نظر

10 عبارت برای بیان تغییر نظر

1 – I changed my mind.                                                      .نظرم ...

ادامه مطلب