برچسب: یادگیری زبان با آهنگ و ترانه

انگلیسی از طریق آهنگ با 8 راهکار عالی

انگلیسی از طریق آهنگ با 8 راهکار عالی

به عنوان اولین گام مهم باید نوع آهنگهایی که مایل به شنیدن آنها هستید را انتخاب کنید. اهمیت این موضوع به این خاطر است که گزینه های نامناسب در این ...

ادامه مطلب
7 مزیت یادگیری زبان انگلیسی از طریق آهنگ

7 مزیت یادگیری زبان انگلیسی از طریق آهنگ

کلید یادگیری موثر زبان انگلیسی چیست؟ آیا عزم راسخ همراه با پشتکار است یا مربوط به چیزی است که ازبدو تولد همراه با انسان وجود دارد؟ به اعتقاد من هیچ ...

ادامه مطلب