برچسب: یادگیری زبان با تکنیک SMART

یادگیری زبان انگلیسی و هدف گذاری با تکنیک SMART

یادگیری زبان انگلیسی و هدف گذاری با تکنیک SMART

اگر تصمیمتان برای یادگیری زبان انگلیسی جدی است، باید یادگیری شما قانونمند باشد و به سمت اهدافی مشخص حرکت کنید. این امر بخصوص برای افراد پرمشغله اهمیت فراوانی دارد.   ...

ادامه مطلب