برچسب: یادگیری سریع اصطلاحات انگلیسی در مورد هیجانات

10 عبارت انگلیسی در مورد هیجان بیش از حد

10 عبارت انگلیسی در مورد هیجان بیش از حد

1. “My boss hit the ceiling when I told him I’d lost the documents.” وقتی به رییسم گفتم که اسناد رو گم کردم از کوره در رفت. ( بجای اصطلاح “hit the ...

ادامه مطلب