برچسب: یادگیری سریع زبان در 4 مرحله

اوج گرفتن در آسمان زبان در 4 مرحله

اوج گرفتن در آسمان زبان در 4 مرحله

اخیراً در حال خواندن یک رمان انگلیسی بودم که ناگهان متوجه نکته جالبی شدم. من داشتم صفحات داستان را پشت سر هم بدون آنکه در دیکشنری به دنبال معنی کلمه‌ای ...

ادامه مطلب