برچسب: یادگیری لغات مربوط به ظاهر

26 لغت برای توصیف ظاهر افراد

26 لغت برای توصیف ظاهر افراد

آیا شما نیز هنگام انگلیسی صحبت کردن بخاطر ضعف بانک واژگان از بیان منظور خود عاجز هستید؟ دانستن لغات کلید سلیس صحبت کردن است. آیا آماده هستید تا دایره واژگان …

ادامه مطلب