برچسب: 8 پیشنهاد عالی برای ارتقا تلفظ انگلیسی به روس حرفه ای ها

چگونه تلفظ خود را تقویت کنیم؟

چگونه تلفظ خود را تقویت کنیم؟

برای این که بتوانید سریعا روی مخاطب اثری منفی بگذارید، یکی از سریعترین روش ها این است که حین مکالمه چند کلمه را به صورت نادرست تلفظ کنید. هر چه سطح انگلیسی مخاطب شما بیشتر باشد، این تاثیر منفی عمیق تر خواهد بود. کافی است در یک مکالمه ده دقیقه ای یک یا دو اشتباه لفظی داشته باشید.

ادامه مطلب