برچسب: Ken Paller

یادگیری زبان در خواب، رویا یا واقعیت؟

یادگیری زبان در خواب، رویا یا واقعیت؟

سال‌ها پیش فراگیران بر این باور بودند که صرفاً با گوش کردن در خواب قادرند پس از بیدار شدن به‌راحتی به آن زبان صحبت کنند. البته مدت‌هاست که بی‌پایه و …

ادامه مطلب