۳۶ لغت انگلیسی روز ولنتاین

 

ولنتاین یا سپندارمذ؟ مسئله این است!!

 

داستان ولنتاین چیه؟

در قرن سوم میلادی مطابق با اوایل امپراطوری ساسانی در ایران، در روم باستان فرمانروایی بی رحم بوده به نام کلودیوس دوم.  این آقای کلودیوس، عقاید عجیبی داشته. از جمله اینکه سربازی می تونه خوب بجنگه که مجرد باشه. به همین خاطر ازدواج رو برای سربازان ممنوع می کنه. در نتیجه هیچ کسی جرات کمک به ازدواج سربازان رو نداشته. در این میان اما کشیشی شجاع به نام والنتیوس (ولنتاین)، مخفیانه عقد سربازان رومی رو با دختران مورد علاقه شون جاری می کرده. خلاصه جناب کلودیوس خان به لطف مخبرهاش که همه جا پخش بودن از این موضوع خبر دار می شه و دستور می ده که ولنتاین خان رو به زندان بندازند. سرانجام کشیش به جرم جاری کردن عقد عشاق با قلبی عاشق اعدام می شه. از این رو به والنتیوس (ولنتاین) لقب فدایی و شهید راه عشق میدن و از اون زمان نهاد و سمبلی می شه برای عشق.

 

جای بسی تاسفه که ایرانی ها هم مثل بسیاری از مردم سراسر دنیا ولنتاین رو جشن می گیرند اما از سنت باستانی خودشون غافلن و برگزاری جشنهای بیگانه رو نشانه ی تمدن و فخر می دونن، ولی تا به حال اسم “سپندارمذگان” به گوششون هم نخورده! چرا که ما فکر می کنیم مرغ همسایه غازه.

ولنتاین مال 1700سال پیشه، در حالی که 5000 سال پیش در ایران آیینی با شکوه تر به نام “سپندارمذگان”، یا “سپندارمذ” وجود داشته که هر ساله پنجم اسفند ماه برگزار میشه. در نتیجه ولنتاین کپی برداری شده از جشن باستانی ما ایرانیهاست.

 

ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه نوشته که ایرانیان باستان روز پنجم اسفند رو روز بزرگداشت زن و زمین می‌دنستن. به گفته مورخان خانواده‌های ایرانیان باستان به منظور سپاس از همسران و بانوان در خانواده و نزدیکان خود، هر یک در اندازه توان برای زنان پاکدامن و فروتن خود پیش‌کش‌هایی تدارک می‌دیدن و به پاس زحمات یکساله‌شون تقدیمشون می‌کردن.

 

بانوان نیز این روز رو گرامی می‌داشتن و در این روز لباس و کفش نو می‌پوشیدن، زنانی که مهربان و پاکدامن، پرهیزگار و پارسا بودند و فرزندان نیک به دنیا آورده بودند، مورد سپاس قرار می‌گرفتند و از مردان خود هدایایی دریافت می‌کردند. بانوان علاوه بر هدیه به نوعی در این روز می تونستن از کارها و وظایف خانه معاف شده و برای خود فرمانروایی کنند، بنابراین همسرانشان و یا پسران خوانواده وظایف داخل خانه رو به عهده می گرفتن.

 

در باور ایرانى مرد داراى قدرت مردانگى و تفکر و خردورزى بیشترىه، در برابر اون، زن نیز داراى مهر ورزى، عشق پاک، پاکدامنى و از خودگذشتگى فراوان تریه که هر یک از این دو به تنهایى راه به جایى نبرده و حتى روند پویایى گیتى رو هم به ایستایى مى کشونن.

اشوزرتشت خوشبختى بشر رو بسته به میزان دانش و خردمندی انسان مى دونه نه به جنسیت و قومیت و رنگ و نژاد. از دیدگاه وى همه انسان ها _ چه مرد و چه زن داراى حق و حقوق برابرند. ملت ایران از جمله ملت هایی است که زندگی اش با جشن و شادمانی پیوند فراوانی داشته، به مناسبت های گوناگون جشن برپا می کردند و با شادمانی روزگار می‌‌گذرانده اند. این جشن ها نشان دهنده فرهنگ غنی، شیوه زندگی، فلسفه حیات و کلاً جهان‌بینی ایرانیان باستانه.

 

بیاییم به پاس فرهنگ گذشتگانمان امسال «سپندارمذگان» یا «اسفندارمذگان» را جشن بگیریم، شاد باشیم و به تاریخ و فرهنگ کشورمان افتخار کنیم!

 

 1. Valentine

 

1. روز ولنتاین

 

2. کسی که باهاش ولنتاین رو جشن می گیرید.

Who is your valentine this year?

 

3. کارت ولنتاین

Are you going to give her a valentine?

می خوای بهش کارت ولنتاین بدی؟

 

Will you be my valentine?/ Will you be mine?

ولنتاینم میشی؟ / مال من میشی؟

 

 

لغات مربوط به ولنتاین – اسمها

 

2. Lover

عاشق

 

They say he used to be her lover.

می گن اون قبلا معشوق او بوده.

 

Nicola and I were lovers.

من و نیکولا عاشق هم بودیم.

 

3. Cupid

خدای عشق که به‌صورت کودک برهنه مجسم ‌شده

 

۳۶ لغت انگلیسی روز ولنتاین

 

Cupid had at last managed to lodge an arrow in his stony heart.

خدای عشق بالاخره تونست پیکانی بر قلب سنگی او بنشونه.

 

4. Teddy bear

خرس عروسکی/عروسک تدی

 

At the hospital, officers gave him a teddy bear and a hamburger.

افسران در بیمارستان به او یک خرس عروسکی و یک همبرگر دادند.

 

5. Gift/ present

کادو، هدیه

 

The earrings were a gift for my birthday.

اون گوشواره ها هدیه تولدم بودن.

 

I’m looking for a present for Mark.

دنبال یک هدید برای مارک هستم.

 

 

6. Perfume

عطر

 

She was wearing a strong perfume.

او یک عطر تند زده بود.

 

7. Candy

آبنبات

 

Do you want a piece of candy?

یک آب نبات می خواهی؟

 

8. Date

دوست پسر/دختر

 

Can I bring my date to the party?

می تونم دوست دخترم/دوست پسرم رو به مهمونی بیارم ؟

 

9. Poem

شعر

 

I decided to write a poem about how I felt.

تصمیم گرفتم در مورد احساسم یک شعر بنویسم.

 

10. Heart

قلب

 

The doctor had an extremely kind heart.

اون دکتر قلب بسیار مهربانی داشت.

 

11. Friendship

دوستی

 

۳۶ لغت انگلیسی روز ولنتاین

The two boys formed a deep and lasting friendship.

این دو پسر یک دوستی عمیق و پایدار ایجاد کردند.

 

12. secret admirer 

شیفته پنهانی

 

Who was her secret admirer or friend?

چه کسی شیفته پنهانی یا دوست پنهانی او بود؟

 

I love you. From your secret admirer.

عاشقتم. از طرف شیفته پنهانی تو.

 

13. True Love

عشق واقعی

 

Will Mark find true love with Julie?

آیا مارک با جولی عشق واقعی رو پیدا خواهد کرد؟

She is my true love.

او عشق واقعی منه.

 

14. Ring

حلقه

 

He gave her a diamond wedding ring on their wedding day.

او در روز عروسی یک حلقه ازدواج الماس بهش داد.

 

15. Bouquet

دسته گُل

 

She received a bouquet of red roses on Valentine’s Day.

اون روز ولنتاین یک دسته گل رز قرمز گرفت.

 

لغات مربوط به ولنتاین – افعال

 

16. Love

عاشقانه دوست داشتن

 

We still love each other very much.

ما هنوز خیلی عاشق همدیگه هستیم.

 

17. Hug

بغل کردن

 

She went to her daughter and hugged her tightly.

او به سمت دخترش رفت و اون رو محکم در آغوش گرفت.

 

18. Kiss

بوسیدن

 

Georgina took him in her arms and kissed him on the lips.

جورجینا او رو در آغوش گرفت و لب هاش رو بوسید.

 

19. Hold hands

دست همدیگر را گرفتن

 

۳۶ لغت انگلیسی روز ولنتاین

 

They sat holding hands under a tree.

اونها دست در دست هم زیر درختی نشستند.

 

20. Proposal

خواستگاری کردن از

 

She politely declined his proposal of marriage.

او مودبانه پیشنهاد ازدواجش رو رد کرد.

 

21. Adore

کسی را خیلی دوست داشتن، پرستیدن

 

Betty adores her grandchildren.

بتی نوه هایش را می پرسته.

 

22. Crush

علاقه، خاطرخواهی

 

She had a huge crush on her geography teacher.

او خیلی خاطرخواه معلم جغرافیاش بود.

 

I have a crush on you.

خاطر خواهتم.

 

23. Flirt 

لاس زدن

 

It embarrasses me when you flirt with other women in front of me.

وقتی جلوی من با زنهای دیگه لاس میزنی، منو خجالت زده می کنی.

 

24. fall in love

عاشق شدن

 

I think that I’ve fallen in love with Angela.

فکر می کنم که عاشق آنجلا شده ام.

 

25. love at first sight

در نگاه اول عاشق شدن

 

For Marion and Ron it was love at first sight.

ماریون و ران در نگاه اول عاشق هم شدند.

Terms of endearment

لغات و اصطلاحات برای ابراز عشق و محبت

 

26. Baby/ babe

عزیزم

 

Bye, baby, I’ll be back by six.

خداحافظ، عزیزم، تا ساعت شش برمی گردم.

 

27. Sweetheart/ sweetie

عزیزم

 

Sweetheart, I’ve got good news for you.

عزیزم یه خبر خوب برات دارم.

 

28. Honey/ hun

عزیزم

 

Where were you born, honey?

عزیزم، کجا متولد شدی؟

 

29. Gorgeous

خوشگل

 

۳۶ لغت انگلیسی روز ولنتاین

 

Liz is absolutely gorgeous.

“لیز” خیلی خوشگله.

 

30. Angel

فرشته

 

Thanks for mailing those letters, you’re an angel.

بابت ارسال نامه ها ممنونم. تو یه فرشته ای.

 

31. Love

عشق

 

Their love for each other grew deeper every day.

عشق اونها به همدیگه هر روز عمیق تر می شد.

 

32. Prince

شاهزاده

 

Robbins was a prince among story-tellers.

رابینز یک شاهزاده بین قصه گوها بود.

 

33. Princess

پرنسس

 

And the princess herself sat up at the window of the tower, watching.

و خود شاهزاده خانم در حالیکه تماشا می کرد، پشت پنجره برج نشسته بود.

 

34. dear

عزیزم

 

How did the interview go, dear?

عزیزم، مصاحبه چطور بود؟

 

35. Darling

عزیزم

 

۳۶ لغت انگلیسی روز ولنتاین

 

Hello darling. Did you have a good day?

سلام عزیزم. روز خوبی داشتی؟

 

36. Doll

عروسک

 

Then she got some toy bricks and built a little house for the mummy doll and a little house for the daddy doll.

سپس چند آجر اسباب بازی برداشت و یک خانه کوچک برای مامان عروسکی و یک خانه کوچک برای بابای عروسکی ساخت.

 

 

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.