همایش تکنیک‌های فانتومی در مکالمه زبان انگلیسی

همایش تکنیک های “فانتومی در مکالمه زبان انگلیسی”

 

 

 

 

تکنیک های فانتومی در مکالمه انگلیسی:
12 راهکار
برای آنکه سرعت صحبت کردن خود را افزایش دهید!

همایش 100% رایگان

زمان چهارشنبه 3 تیرماه ساعت 5-8

“تکنیک های فانتومی در مکالمه انگلیسی: 12 راهکار برای آنکه سرعت صحبت کردن خود را افزایش دهید!” این همایش را که در آن دکتر زبان به تشریح تکنیکهای سریع صحبت کردن می پردازد را از دست ندهید.

این همایش می تواند نقطه عطفی در مسیر یادگیری زبان انگلیسی شما باشد!

ویژگی های یک دوره موثر آموزشی کدامند؟

انگلیسی کتابی یا انگلیسی واقعی؟

چرا باید انگلیسی را از نوع واقعی آن بیاموزیم؟

تنها راز روان صحبت کردن وفهمیدن جملات بومی های انگلیسی زبان چیست؟