به پاس خدماتش به انگلیسی

 

به پاس خدماتش به انگلیسی چی میشه؟؟؟

 

⛔️ In recognition of his/her service

He was presented with a gold watch in recognition of his service to the company.

به پاس خدماتش برای این شرکت یک ساعت(مچی) طلا به اون اهدا شد.

حالا تو بگو:
به پاس خدماتش در زمینه ی انتشار کتاب های مختلف هدیه ای به او داده شد.