خرید اقساطی دوره

از آنجایی که یکی از رسالتهای ما کمک به افراد علاقه مند به یادگیری آموزش زبان هست و نیز به خاطر شرایط اقتصادی فعلی کشور تصمیم گرفتیم امکان شرکت در این دوره را به صورت اقساط فراهم کنیم تا افرادی که واقعاً به رشد فردی خود اهمیت می دهند بتوانند از این دوره عالی استفاده کنند.

شما می توانید طبق جدول زیر در این دوره به صورت اقساط ثبت نام کنید.

ردیفنام دورهقسط اول

(هنگام ثبت نام)

قسط دوم

(ماه اول)

قسط سوم

(ماه دوم)

1اسپیکینگ و لیسنینگ (یک سطح)199 هزار تومان

(موقع ثبت نام)

199 هزار تومان

(ماه دوم)

199 هزار تومان

(ماه سوم)

2ریدینگ و رایتینگ (یک سطح)

 

167 هزار تومان

(موقع ثبت نام)

165 هزار تومان

(ماه دوم)

165 هزار تومان

(ماه سوم)

3دوره جامع (یک سطح)326 هزار تومان

(موقع ثبت نام)

325 هزار تومان

(ماه دوم)

325 هزار تومان

(ماه سوم)

لیسنینگ و اسپیکینگ

ریدینگ و رایتینگ