لغات تصویری پر کاربرد در انگلیسی

 

لغت های  انگلیسی که برای یادگیری به آن احتیاج دارید را از اینجا ببینید. یکی از ساده ترین روش های یادگیری لغت همراه با تصویر است که در این بخش لغات با تصویر و مثال آموزش داده شده است.

 

برای دسترسی به این محتوا باشد باید عضو الماسی سایت باشید!