please یا pleased

 

please یا pleased

این دو تارو اشتباه نگیریااا👇

 

please                 لطفا

pleased      خوشحال ،راضی

please, open the door.

لطفا در رو باز کن.

 

pleased to meet you.

از ملاقات شما خوشحالم.

 

حالا تو بگو:
“خوشحالم که ماشین جدید خریدی.”