نوشته‌ها

اصطلاحات ورزشی پرکاربرد برای ورزش دوستان

اصطلاحات در محاورات روزمره کاربرد فراوانی دارند. به همین دلیل آشنایی با آنها برای فراگیران انگلیسی زبان بسیار ضروری است. بخصوص اگر قصد شرکت در آزمون آیلتس با نمره ۷ یا بالاتر را دارید، استفاده از اصطلاحات برای قبولی در آزمون بسیار بسیار حائز اهمیت هستند!

 اصطلاحات در اغلب زبانهای مدرن وجود دارند و نمی توان همه آنها را کلمه به کلمه ترجمه کرد.بلکه باید معنا و مفهوم سمبلیک آنها را در نظر گرفت.

بنابراین توصیه می کنم برخی اصطلاحات را از زبان فارسی به انگلیسی برگردانید و ببینید کدام اصطلاحات در زبان انگلیسی با زبان فارسی مشترک هستند.

در این مقاله به معرفی چند عبارت و اصطلاح پرکاربرد در زمینه ورزش می پردازیم. استفاده از این عبارات و اصطلاحات در مکالمات روزمره در موقعیتهای اجتماعی، کاری و البته ورزشی بسیار متداول است.

شروع کردن، آغاز کردن kick off
شروع کردن، آغاز کردنget the ball rolling
شروع کردن، آغاز کردنget a head start
شروع کردن، آغاز کردنbe first out of the gate
شروع کردن، آغاز کردن play ball
شروع کردن، آغاز کردنmake a flying start
زود شروع کردن، عجله کردنjump the gun
گُل به خودی زدن score an own goal
خارج از فهم و تجربه شما بودن be out of your depth
غرق در مشکلات، گرفتارin deep water
کار کسی زار بودن، تو دردسر افتادنbe for the high jump
ازکسی حمایت کردن go to bat for someone
ازکسی حمایت کردن being in your corner
شانس باهات نیست./ احتمال داره شکست بخورید. the odds may be against you
دست به اقدام زدن step up to the plate
خراب کردنdrop the ball
کوتاه نیا، رحم نکن.Don’t pull your punches
اون روی سکه را نشان دادنplay hardball
تسلیم شدن، لُنگ انداختن don’t throw in the towel
یک موقعیت کاملا متفاوت و دشوار a whole new ball game
بی دردسر، آسانPlain sailing
تصمیم با شماست.The ball is in your court
صاحب اختیار بودن Call the shots
در آخرین لحظه شانس آوردنSaved by the bell
در شرایط برابر و مساوی A level playing field

Top-Notch-Product 1