برچسب: اپلیکیشن و نرم افزار آنکی اپلیکیشن و نرم افزار آنکی

تقویت یادگیری سریع زبان انگلیسی از طریق SRS

تقویت یادگیری سریع زبان انگلیسی از طریق SRS

حتماً به خاطر دارید که شب‌های امتحان مطالب کتاب را با چه زحمتی به خاطر می‌سپردید؟ شما نیز همچون هزاران دانش جوی این سرزمین چه شب‌های درازی را که تا …

ادامه مطلب