افزایش یا کاهش قیمت به انگلیسی

ویدئوی آموزشی دکتر زبان در مورد افزایش یا کاهش قیمت به انگلیسی را با هم بررسی می کنیم!

ویدئو شماره 5 – فصل نوزدهم

 

افعال مربوط به کاهش قیمت

Fall/fell

Drop/dropped

Decline/declined

Decrease /decreased

Go down/went down

Plunge / plunged

Plummet  / plummeted

Slump / slumped

افعال مربوط به افزایش قیمت

Rise/rose

Jump /jumped

Grow/grew

Climb/climbed

Go up/went up

Increase / increased

Rocket/rocketed

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.