آموزش های یک دقیقه ای

آموزش های یک دقیقه ای

فصل یازدهم

ویدئو شماره 5

:On the rock

1: در معرض خطر بودن یک رابطه

2:همراه با یخ (در خصوص نوشیدنی)

ویدئو شماره 4

          Rein:    افسار اسب/توانایی کنترل چیزی

Free rein: full rein      اختیار تام

Tight rein:             کنترل شدید

Rein it in: control it    کنترلش کن

Take/give the rein: to take control  بدست گرفتن کنترل چیزی

ویدئو شماره 3

A piece of cake:    مثل آب خوردن

ویدئو شماره 2

Rain:            باران 

Rainy day:     روز بارانی

Heavy rain:   باران سنگین  

Light rain:      باران کم

  Pouring / pelting rain:      باران سیل آسا

ویدئو شماره 1

Peek:      دزدکی نگاه کردن/ نگاه دزدکی

Take a peek/have a peek:            نگاه دزدکی انداختن

Peek in/out:             نگاهی انداختن

Sneak a  peek / look /glance:      یواشکی نگاهی انداختن

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.