لغات و مکالمات مربوط به رستوران

آشنایی با لغات و مکالمات مربوط به رستوران از جمله مواردی است که در یادگیری زبان انگلیسی برای هر زبان آموز لازم است. طبیعی است برای سفارش غذا در یک رستوران خارجی بایستی با یک دسته لغات و جملاتی آشنا باشیم.

 

بر این اساس در این مقاله با عنوان لغات و مکالمات مربوط به رستوران به معرفی گروهی از کلمات و جملات ضروری می پردازیم که برای رزرو کردن میز، منوی غذا، مشکلات مربوط به غذا و درخواست صورتحساب به آنها نیازمندیم.

 

ابتدا به معرفی لیست مربوط به لغات و مکالمات مربوط به رستوران می پردازیم.

 

اگر به مکالمه در خصوص غذا و دیگر موضوعات روزمره علاقه مند هستید پیشنهاد می کنیم حتما نگاهی به کتاب مکالمه بدون گرامر بیندازید. نتایج استفاده از این کتاب را  در صفحه محصول ببینید.

Meanings

Words

Meanings

Words

پیش‌غذا

 

appetizer


غذای رستوران که قیمت جداگانه دارد

 

à la carte

 

نوشیدنی beverage

مغز پخت به اندازه کافی a point (French, pronunciation: /pwah)


صندلی کودک booster seat

در آب جوش فرو کردن (به منظور سفید کردن یا پوست کندن و غیره) blanch

ریز ریز شده chopped

غذا شامل برش های کوچک نان (سرخ شده در روغن) breaded

سرخ شده با روغن زیاد deep fried

شکایت کردن

(make a) complaint

تزئین غذا / تزئین کردن garnish

کف

froth

برش لیمو lemon wedge

پارچ

jug/ pitcher

گوشت چرخ کرده minced

گوشت بریده شده به شکل گرد یا بیضی (به ویژه گوشت گاو یا گوساله)

medallion

سرخ کردن در ماهیتابه با روغن کم pan fry

با یخ (نوشیدنی)

on the rocks

گوشت سرخ شده در دیگ pot-roast

آب پز کردن

poach

تفت دادن در روغن یا کره sauté

ساده plain

چاشنی / ادویه season

خوش طعم / خوش مزه savory

گوشت به سیخ کشیدن و کبابی کردن spit-roast

خوراک جانبی / مخلفات side dish

خورشت stew

بخارپز کردن steam

پرشده (از ماده‌ای) / شکم‌پر (غذا) stuffed

نی (برای نوشیدن) straw

چاشنی که روی یک غذا قرار می ریزند (به عنوان مثال، قارچ و ژامبون روی پیتزا) topping

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

آب شیر / آب لوله کشی tap water

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

  بیش از حد پخته شده overdone

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

رزرو کردن

 

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

 

“I booked a table for two for … (8pm).

“من یه میز برای دو نفر برای ساعت … (8 بعدازظهر) رزرو کردم.”

“It’s under the name of …”
“A table for two please.”

“به نام …. یه میز برای دو نفر، لطفاً.”

 

جملاتی که کارمند رستوران می گوید:

 

“Of course. Please come this way.”

“البته . از این طرف لطفاً.”

 

Certainly. This way please. I’ll show you to your table.

حتماً. از این طرف لطفاً. من میزتون رو به شما نشون میدم.

 

Or…

یا

 

“Your table isn’t quite ready yet.”

“میزتون فعلاً  آماده نیست.”

 

I’m afraid you’ll have to wait. There will be a table for you in ten minutes.

متأسفم باید منتظر بمونید. ظرف ده دقیقه دیگه یه میز براتون خالی میشه.

 

“Would you like to wait in the bar?”

“مایلید توی بار منتظر بمونید؟”

“We’re fully booked at the moment. Could you come back a bit later?”

“الان تمام میزهامون پر هستند. می تونید کمی بعد برگردید؟”

 

Is this table OK for you?

این میز براتون مناسبه؟

 

Can I take your coats?

می تونم کتتون رو بگیرم؟

 

Do you need a booster seat for the child?

یه صندلی کودک برای فرزندتون احتیاج دارید؟

 

Do you need a high chair for the baby?

یه صندلی بلند برای کودکتون نیاز دارید؟

 

انواع سوال درباره منو

 

 

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

 

 “What’s … exactly?”

“این غذای …. دقیقاً چی هست؟”

“Is this served with … (salad)?”

“این غذا با … (سالاد) سرو میشه؟”

“Does this have any … (seafood) in it?”

“آیا داخل این غذا … (غذای دریایی) هست؟”

“What do you recommend?”

“پیشنهاد شما چیه؟”

 

مکالمه شماره 1

 

 

Hello. Are you ready to order?

سلام. برای سفارش آماده اید؟

We’d like a little longer, please.

کمی بعد سفارش می دیم.

 

OK.

بسیار خب.

 

مکالمه شماره 2

 

 

Can I take your order?

می تونم سفارشتون رو بگیرم؟

 

Is there anything you recommend?

غذایی هست که پیشنهاد بدید؟

 

The chef’s special is very popular.

غذای مخصوص سرآشپز خیلی طرفدار داره.

 

سفارش دادن

 

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

 

سوالاتی که ممکن است پیشخدمت از شما بپرسد:

 

“Are you ready to order?”

“آماده سفارش هستید؟”

 

What would you like to start with?

مایلید با چی شروع کنید؟

“Can I take your order?”

“می تونم سفارشتون رو دریافت کنم؟”

“Here you are. Anything to drink?”

” خدمت شما. چیزی برای نوشیدن میل دارید؟”

 

Can I get you a drink?

می تونم براتون یه نوشیدنی بیارم؟

 

“Would you like … (chips) with that?”

“آیا همراه با غذاتون … (چیپس) میل دارید؟”

 

Can I get you anything else?

می تونم چیز دیگه ای براتون بیارم؟

 

Was everything alright with your meal?

همه چیز در سفارشتون درست بود؟

 

Would you like some dessert?

کمی دسر میل دارید؟

 

جملاتی که شما به عنوان مشتری می توانید استفاده کنید:

 

I’d like some mineral water with a lemon wedge, please.

کمی آب معدنی به همراه یک برش لیمو، لطفاً.

 

Just some tap water, please.

فقط کمی آب از شیر، لطفاً.

 

 I’ll have a Coke, please.

یه نوشابه می خواهم، لطفاً.

 

What non-alcoholic beverages do you have?

چه نوشیدنی های بدون الکلی دارید؟

“We’d like to order …”

“ما می خواهیم … سفارش بدیم.”

 

May I see the menu?

ممکنه منو رو ببینم؟

 

Can you recommend an appetizer?

می تونید یه پیش غذا پیشنهاد بدید؟

 

What’s the chef’s special?

غذای مخصوص سرآشپز چیه؟

 

What’s today’s special?

غذای مخصوص امروز چیه؟

 

Could I have the chicken à la carte?

می تونم مرغ رو جداگانه داشته باشم؟

 

Is there any seasoning on the chicken?

آیا به مرغ چاشنی زده اید؟

 

What’s in the ’Hearty Pasta Soup’?

چی داخل این سوپ پاستای خوشمزه و پر ملات هست؟

 

What side dishes can you recommend?

چه مخلفاتی با غذا می تونید پیشنهاد کنید؟

 

Is the salmon steamed or fried?

ماهی سالمون بخارپزه یا سرخ شده؟

 

 

اگر غذایی که سفارش داده اید تمام شده باشد، پیشخدمت می گوید:

 

“I don’t think we have any more … (lobster) left. I’ll check with the kitchen.”

“فکر می کنم … (خرچنگ دریایی) رو تموم کردیم. با آشپرخونه چک می کنم.”

“I’m sorry, but the king prawn soup is finished.”

“خیلی متأسفم، ولی سوپ شاه میگو تموم شده.”

 

 

مکالمه شماره 3- تغییر دادن سفارش

 

 

I’m sorry, but can I change my order?

عذر می خواهم، اما می تونم سفارشم رو عوض کنم؟

 

Of course. What would you like instead?

البته. بجاش چی میل دارید؟

 

The chicken salad.

سالاد مرغ

 

اشاره کردن به مشکلات در خصوص غذا:

 

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

 

مواردی که مشتری می تواند بگوید:

 

I’m sorry, but this isn’t what I’ve ordered.

متأسفم. اما این غذایی نیست که من سفارش دادم.

“I’m sorry, but this is cold.”

“شرمنده، اما این غذا سرده.”

 

This meat is overdone/ burnt.

این گوشت زیادی پخته شده / سوزانده شده.

 

“Can I change my order please?”

“می تونم سفارشمو عوض کنم؟”

 

مواردی که پیشخدمت می تواند بگوید:

 

 “I’m so sorry about that…”

“بابت این مسأله متاسفم که ….”

“Let me take it back for you.” (take it back = return it to the kitchen)

“اجازه بدید اون رو براتون برگردونم.”

“Let me change it for you.”

“اجازه بدید براتون عوضش کنم.”

 

 

مکالمه شماره 4 – حل و فصل مشکلات

 

 

Excuse me, but this is cold.

ببخشید، اما این غذا سرده.

 

Let me take it back for you Madam.

اجازه بدید اون رو براتون برگردونم خانوم.

 

Thank you.

ممنونم.

 

 

مکالمه شماره 5  حل و فصل مشکلات

 

 

Excuse me, but this isn’t what I ordered.

ببخشید، اما این غذایی نیست که من سفارش دادم.

Oh, I’m so sorry. I’ll change it for you straightaway.

اوه، خیلی عذر می خواهم. فوراً اون رو براتون عوض می کنم.

 

Thank you.

ممنونم.

 

درخواست صورتحساب

 

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

 

“Can we have the bill please?”

“می تونیم صورتحساب رو داشته باشیم؟”

“Could we get the bill?”

“میشه صورتحساب رو بگیریم؟”

“Could we pay please?”

“میشه صورتحساب رو پرداخت کنیم؟”

 

Is service included?

آیا شامل خدمات است؟

 

The rest is yours./ Keep the change.

بقیه پول برای خودتون.

 

I’m afraid there’s a mistake.

متأسفم اشتباهی پیش اومده.

 

There seems to be a mistake in the bill. We haven’t ordered any champagne.

به نظر می رسه در صورتحساب اشتباهی رخ داده باشه. ما شامپاین سفارش نداده ایم.

 

I’d like to speak to the manager. I want to make a complaint.

مایلم با مدیر صحبت کنم. می خواهم شکایت کنم.

 

نکته: کلمه صورتحساب در انگلیسی بریتانیایی bill و در انگلیسی آمریکایی chek گفته می شود.

 

 

مکالمه شماره 6 گرفتن صورتحساب

 

 

Can I help you?

می تونم کمکتون کنم؟

 

Yes, could we have the bill?

بله. میشه صورتحساب رو داشته باشم؟

Of course.

البته.

با شرکت در دوره مکالمه آنلاین فرمول یک روان تر به انگلیسی صحبت کنید!

در پایان مقاله لغات و مکالمات مربوط به رستوران به چند مکالمه کاربردی توجه کنید:

 

مکالمه شماره 7 –  انتخاب یک رستوران خوب

 

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

 

 

A: Devi, have you thought about where would you like to go to dinner on Friday for your birthday?

دیو، آیا فکر کرده ای که روز جمعه برای شام جشن تولدت کجا می خواهی بری؟

 

B: I am not sure. I don’t know that many restaurants around here.

مطمئن نیستم. این اطراف خیلی رستوران های زیادی رو نمی شناسم.

 

A: You know, we could look online at the local Internet sites.

راستش، می تونیم به صورت آنلاین یه سری به سایت رستوران های محلی بزنیم.

 

B: Good. Let’s take a look!

خوبه. بیا یه نگاهی بندازیم!

 

A: What kind of food would you like for your birthday?

برای تولدت چه نوع غذایی دوست داری؟

 

B: I enjoy Thai or Japanese the best.

بیشتر تایوانی یا ژاپنی باب میلم هست.

 

A: This one, Shogun, looks good.

این یکی، رستوران شوگان، به نظر خوب میاد.

 

B: Oh yes, I’ve heard of that one. Everyone I’ve spoken with says that it is great!

اوه آره، قبلاً دربارش شنیده بودم. با هرکی که صحبت کردم، میگه رستوران عالی هست.

 

A: Would you like to go there then?

پس می خوای بری اونجا؟

 

B: I think that that would be a really good choice! Let’s call and make a reservation.

فکر می کنم انتخاب خیلی خوبی باشه. بیا زنگ بزنیم و یک جا رزرو کنیم.

 

مکالمه شماره 8 – جا رزرو کردن

 

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

 

 

A: Hello, Shogun Restaurant.

سلام، رستوران شوگان بفرمایید.

 

B: Hi, I would like to make a dinner reservation.

سلام. می خواهم برای شام میز رزرو کنم.

 

A: Of course, what evening will you be joining us on?

البته، چه شبی تشریف میارید؟

 

B: We will need the reservation for Tuesday night.

ما رزرو رو برای سه شنبه شب لازم داریم.

 

A: What time would you like the reservation for?

رزرو برای چه ساعتی هست؟

 

B: We would prefer 7:00 or 7:30.

ساعت 7 یا 7:30 رو ترجیح می دیم.

 

A: How many people will you need the reservation for?

برای چند نفر میز رزرو می کنید؟

 

B: There will be 4 of us.

برای 4 نفر

 

A: Fine, I can seat you at 7:00 on Tuesday, if you would kindly give me your name.

بسیار خُب. اگه لطف کنید و اسمتون رو بگید، می تونم برای ساعت 7 روز سه شنبه به شما صندلی بدم.

 

B: Thank you. The last name is Foster.

ممنونم. با فامیلی فاستر.

 

A: See you at 7:00 this Tuesday, Mr. Foster.

ساعت 7 همین سه شنبه می بینمتون آقای فاستر.

 

B: Thank you so much. I appreciate your help.

خیلی متشکر. از کمکت ممنونم.

 

 

مکالمه شماره 9 – هدایت به سمت میز

 

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

 

 

A: Good evening, sir, and welcome to Chez Attitude.

شبتون بخیر آقا، به ش اتیتود خوش آمدید.

 

B: We have a dinner reservation for four at 7:00 under the name of  Foster.

ما یه میز شام چهار نفره برای ساعت 7 به اسم فاستر رزرو کردیم.

 

A: Yes, Mr. Foster, if you would please be seated over in the waiting area, our hostess will be with you in a moment.

بله آقای فاستر، اگه لطف کنید و در محوطه انتظار بنشینید، مهماندارمون به زودی پیش شما میاد.

 

B: Thank you. Would it be OK if we have a cocktail while we are waiting?

ممنون. اشکالی نداره اگه برای زمانی که منتظر هستیم، یه کوکتل سفارش بدیم؟

 

A: Of course, I will tell her.

البته. به مهماندار میگم.

 

B: I would really prefer an outside table. Would that be possible?

من میز بیرون رو بیشتر ترجیح میدم. امکانش هست؟

 

A: Sure, if you would like one of those tables, I could seat you right away.

البته. اگه یکی از اون میزهای بیرون رو میخواهید، همین الان ترتیبشو میدم.

 

B: Sure, that would be great! Thank you!

بله البته، عالی میشه! ممنون.

 

A: Here are your menus and the beverage menu, and would you like to order your drinks now?

منو غذای اصلی و منو نوشیدنی ها خدمت شما، الان چیزی برای نوشیدن میخواهید سفارش بدید؟

 

B: Yes, I would like a fanta, please.

بله، یه فانتا میل دارم. لطفا.ً

 

A: Sure, no problem, sir.

بله آقا حتماً. مشکلی نیست.

B: Thank you very much.

بسیار ممنونم.

 

مکالمه شماره 10 – سفارش دادن غذا و نوشیدنی

 

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

 

 

A: Can I start you off with anything to drink?

می تونم پذیراییتون رو با نوشیدنی شروع کنم؟

 

B: Yes, may I have some water, please?

بله، کمی آب می خواهم، لطفاً.

 

A: Sure, would you like any appetizers today?

البته. الان چیزی برای پیش غذا میل دارید؟

 

B: May I get an order of  barbeque wings?

میشه سفارش بال بریانی بدم؟

 

A: No problem, can I get you anything else?

مشکلی نیست، چیز دیگه ای هم می خواهید براتون بیارم؟

 

B: No, thank you, that’ll be all for now.

نه. ممنون. فعلاً همینا کافیه.

 

A: Let me know when you’re ready to order your food.

اجازه بدید بدونم چه موقع برای سفارش دادن آماده اید؟

 

B: I’m ready.

آماده ام.

 

A: What can I get you?

چی می تونم براتون بیارم؟

 

B: May I have the fettuccine Alfredo?

ممکنه غذای فتوچینی آلفردو سفارش بدم؟ (فتوچینی آلفردو: یک غذای ایتالیایی که با پاستا درست می شود.)

 

A: Will that be all?

همین کافیه؟

 

B: Yes, that’s it.

بله. همش همین.

 

 

مکالمه شماره 11 – سفارش دادن پیش غذا

 

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

 

 

A: I am your waitress, Mary.

من مری، پیشخدمت شما هستم.

 

B: Hello, Mary. We are all pretty hungry tonight!

سلام مری. ما امروز خیلی گرسنه هستیم.

 

A: While you are looking over the menu, can I interest you in an appetizer?

تا زمانی که به منو نگاه می ندازین، می تونم با پیش غذا ازتون پذیرایی کنم؟

 

B: An appetizer sounds good. Do you have a special menu?

پیش غذا فکر خوبیه. منو مخصوصی داری؟

 

A: They are listed on the first page of the menu.

پیش غذاها در صفحه اول منو لیست شدن.

 

B: The coconut shrimp looks good. Have you ever had that?

میگوی نارگیلی به نظر خوبه. تاحالا امتحانش کردی؟ (یک نوع پیش غذا که با میگو و نارگیل درست می­شود)

 

A: Yes, it is excellent!

بله. عالیه.

 

B: Good, I’ll take that then.

خوبه. پس همین رو سفارش میدم.

 

A: Would you like to split that and choose another appetizer for half price to share?

می خواهید که اون رو با یه پیش غذای دیگه و با نصف قیمت همراه کنید؟

 

B: Good. In that case, we’ll also take an order of onion rings. Thank you!

خوبه. پس سفارش پیاز حلقه‌ای سوخاری هم میدیم. ممنون

 

 

مکالمه شماره 12 – سفارش دادن غذای اصلی

 

لغات و مکالمات مربوط به رستوران

 

 

A: Have you had enough time to look over the menu?

وقت کافی برای نگاه کردن به منو داشتید؟

 

B: Yes, we are almost ready to order.

بله. تقریباً آماده سفارش دادن هستیم.

 

A: Let me remind you of the specials of the day, which are posted on the board.

اجازه بدید غذاهای مخصوص امروز رو بهتون یادآوری کنم؛ که روی تخته نوشته شدن.

 

B: Oh, that all sounds so good! Can we get the sauce on the side?

اوه، همشون خوب به نظر میان! می تونیم سس هم کنارشون داشته باشم؟

 

A: Yes, we would be happy to prepare the food to meet your special needs.

بله، باعث افتخاره تا غذایی رو آماده کنیم که خواسته های ویژه شما رو برآورده کنه.

 

B: I was wondering if you have any vegetarian choices.

می خواستم بدونم که آیا گزینه ای دیگه ای برای افراد گیاهخواری دارید؟

 

A: Yes, the roasted vegetable salad is good, and the portabella mushroom burger is also a good choice.

بله. سالاد سبزیجات سرخ شده خوبه، همبرگر قارچ دکمه ای هم گزینه خوبیه.

 

B: I think that I would like to order the broccoli noodles, please.

فکر می کنم نودل بروکلی میل داشته باشم، لطفاً.

 

A: That is an excellent choice, and I could bring you your salads now or bring them with your dinner.

انتخابتون عالی هست، سالادتون رو الان بیارم یا همراه با شام؟

 

B: Please bring our salads to us now. We are hungry!

لطفاً سالادمون رو الان بیارید. گرسنه هستیم.

 

 

حالا که با لغات و مکالمات مربوط به رستوران بیشتر آشنا شدید سعی کنید در اولین فرصت ممکن از آن ها استفاده کنید. یادتان باشد بهترین روش ماندگاری مطالب در ذهن استفاده از آن ها در نوشتار و گفتار روزمره است. پس همین امروز شروع کنید!

 

از اینکه نظر خود را در مورد موضوع لغات و مکالمات مربوط به رستوران برای ما درج می کنید از شما بی نهایت سپاسگزارم!

 

 

 

کتاب اسپیکینگ تیک آف

پرکاربردترین جملات انگلیسی در زندگی روزمره

 

 

 

4 دیدگاه برای “لغات و مکالمات مربوط به رستوران

  1. سلام به تیم‌زحمتکش دکتر زبان
    مقاله عالی بود. نمی تونم بگم مقاله باید بگم یک کتاب آموزش
    ازتون ممنونم بابت بهایی که به علم و به کاربران سایتتون می دید. اجرتون با خدا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.